128 ansatte mister jobben i hagesenterkonkurs: – Vi jobber med å redde butikkene

128 ansatte mister jobben etter at det ble åpnet konkurs i hagesenterkjeden Knupp onsdag. - Vi jobber med å få nye drivere, sier daglig leder.