Hjemmetjenesten i Sande har holdt ut lenge i trange lokaler ved Sandetun. Lokalene de har i dag er ikke i nærheten av å dekke krav til både behov og arbeidsmiljø. Det betyr at det er en oppgave som kommunen skal løse.

Derfor er det ikke vanskelig å forstå frustrasjonen til de over 100 ansatte, som enten jobber hel- eller deltid, når politikerne velger å lage det man kan omtale som et sirkus, fremfor å finne gode løsninger.

Det sirkuset som man var vitne til i kommunestyret i juni var ingen verdig. Det var dessverre heller ikke det man ble vitne til i formannskapet sist uke.

Hvorfor kaller jeg det for et sirkus? Fordi det oppleves mer som et show enn å anerkjenne og vise respekt for at det er et stort antall mennesker, som har for dårlige og ikke minst trange lokaliteter, hver eneste dag. Et show som begrunnes med økonomi, et rigid krav om at nå må det komme en helhetlig plan, hvor man også kritiserer fremoverlente næringslivs aktører og kommer med spørsmål som kommunedirektøren allerede har svart opp. Kommunen har siden 2019 lett etter lokaler, men ikke funnet noe. Hvorfor trekkes det egentlig i tvil? Er det sånn at enkelte politikere mener at kommunedirektøren leverer vitser i papirene sine?

Det minste kommunen kan gjøre er å legge til rette for gode rammer for at de ansatte skal kunne utføre jobben sin på en god måte.

Siden jeg begynte i Sande Avis for fem år siden har jeg hørt historier om hjemmetjenesten. Det har vært uroligheter som ingen har turt å snakke om og det har vært et hyppig bytte av ledere.

Men den historien som rørte meg, var hun som satt på pauserommet og gråt. De hadde løpt så hinsides i lange tider, presset om å få utført alle oppgaver og hjelpe de som var syke, var stort. Det presset gjorde også at sykefraværet blant de ansatte var stort. Til slutt ble det nok for den ansatte som brøt sammen.

Jeg har forstått at det har blitt roligere i rekkene. Men de trenger fortsatt et løft, ikke minst for at sykefraværet skal gå ned. Så når politikere går på talerstolen og lager et show ut av det hele, er det lett å bli provosert.

Det ble godt utredet sammen med de ansatte, at deler av gamle Haga skole kan brukes midlertidig. Det har blitt reist spørsmål om man trenger så stort areal. Greit nok. Så gjør det dere snakket om i juni da, kjør ut behovet dere har på anbud. Det behovet har kommunedirektøren beskrevet for dere.

Men under formannskapet nå i august så endres plutselig spillet igjen. For nå må man ha en helhetlig plan før man skal gjøre noe og administrasjonen blir kritisert for ikke å ha jobbet i fellesferien. Konsekvensen av dette er at det ikke skjer noe som helst på denne siden av jul og mest sannsynlig ikke det neste halve året etter det heller. Og hva er det egentlig dere i opposisjonen, Høyre, Fremskrittspartiet og uavhengig vil med dette? Jeg hører snakk om bruk av egne lokaler. Hvilke lokaler? Hvor lang tid vil det ta? Hva er den egentlige planen her?

Så synes jeg det er merkelig at man undergraver både kommunedirektør og alle de andre, deriblant de ansatte i hjemmetjenesten, som har jobbet fram dokumentet som nå ligger til grunn?

Det vedtaket som ble fattet i formannskapet gjør at det ikke vil skje noe på mest sannsynlig det neste året. Hvorfor? Fordi det krever nye utredninger, nye kalkyler og nye prosesser. I mens alle snakker og kommer opp med nye ideer, er de som lider de ansatte hos hjemmetjenesten. De har vel egentlig ventet lenge nok?

Til orientering er vi kjent med at de ansatte sitter i bilen og skriver rapporter, for det er ikke plass til dem på kontoret. De kan ikke skifte tøy eller dusje på arbeidsplassen i mangel på garderober. Lunsjen, hvis man har tid til å spise den, kan man spise ute i det fri, eller i bilen - for det er ikke nok stoler. Er det noen av dere som jobber under slike forhold?

Så kjære politikere, nå tror jeg dere må lande snart.