Når sannheten er det som passer en selv

Det er en fordel å holde seg til sannheten når man kritiserer andre for manglende troverdighet, påpeker redaktøren i dette tilsvaret.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I avisen 25. juni og på nett 19. juni har Dr. Abdaly Abdul-Madjid ved Sande Legesenter leserinnlegg med tittelen «Når redaktøren ikke forsvarer sannheten».

Leserinnlegget viser til Sande Avis-oppslaget 11. juni med tittel «Fikk ikke legehjelp». Saken handlet om privatpersonen Elin Hanssen Aasheim som var svært skuffet over hvordan Doktorgården og Sande Legesenter hadde tatt imot en eldre mann hun hadde hjulpet etter en påkjørsel. Ved førstnevnte legekontor fikk han beskjed om å gå over veien til Sande Legesenter da de ikke hadde kapasitet til å ta imot ham.

Doktoren beskriver i innlegget hvordan han hjalp den eldre mannen og at dette ikke kom fram i avisen. Han stiller også spørsmål ved om sannhet ikke selger like godt eller er for kjedelig.

For å ta det siste først: Sensasjonspregede oppslag er ikke verdt noen ting for Sande Avis hvis det etterlatte inntrykket er at avisen ikke er troverdig, og dette har vi som jobber her med oss hver gang vi skriver en sak. Samtidig skal vi være ydmyke på at detaljer kan gå tapt på veien fra intervju til ferdig artikkel.

I dette tilfellet har avisen sitert Dr. Abdaly Abdul-Madjid på at han ga mannen nødvendig helsehjelp, og at legekontoret generelt ikke avviser pasienter med behov for akutt hjelp. Dette har doktoren ikke sett grunn til å nevne i innlegget.

Selve essensen i Aasheims kritikk mot Sande Legesenter var for øvrig at pasienten skal ha fått beskjed om at de hadde mye å gjøre, noe hun som helsepersonell selv mente er uakseptabelt. Dette unnlot doktoren å svare på spørsmål om, og han unnlot også å kommentere det i dette innlegget. Han skriver derimot at avisen har «hengt ut» helsesekretæren for å «stille spørsmål om tingenes tilstand før man går videre». Enhver som faktisk har lest artikkelen kan konstatere at dette er tatt ut av løse lufta.

Artikkeltags