Nabo-grunneier kritisk til nytt Skafjellåsen-forslag

Mener at kommunen verken kan eller bør ta stilling til forslaget nå.