I forbindelse med detaljregulering på delområdet, Solodden på Nordre Jarlsberg Brygge, inviterer utbygger til åpent informasjonsmøte.

- Vi tenker å gjøre flere ting parallelt nå fremover, derfor inviterer vi til møtet, sier prosjektsjef hos Schage Eiendom AS, Hans Jørgen Sunnanå.

Flere floker som må løses

Det har vært flere problemer knyttet til realiseringen av Solodden, hvor det er planlagt småhus. En av utfordringene er en gammel hytte i friområdet som må jevnes med jorden før nye boliger på Solodden kan få brukstillatelse. Schage har i samarbeid med hytteieren forsøkt å få til en byttehandel, noe som til slutt fikk tommelen ned hos sette Statsforvalteren.

I tillegg er det krav til at damproblematikk ved Selvikvassdraget må løses.

Møtet holdes Sande kommunelokale onsdag 13. september.

God interesse - fortsatt

På Solodden er det planlagt i overkant av 100 kjedede boliger som vil ha en størrelse på rundt 100 kvadratmeter over to plan.

- Til tross for at tidene har endret seg de siste årene, med både pandemi, uroligheter i verden og en rente som heves, så opplever vi god interesse for Solodden, sier Sunnanå.

Han sier at han får telefoner om når dette området skal realiseres. Selv om Schage primært er Oslobaserte, sier han at de opplever Sande og Holmestrand som ett av de mest attraktive områdene å bosette seg i. Også fordi næringslivet i kommunen stadig utvikles.

- Vi føler jo at vi sitter på den beste tomten i Holmestrand, avslutter han og ønsker vel møtt til kommunelokalet den 13. september.