Fra fredag 26. mai til torsdag 31. august gjelder vanningsrestriksjoner i Holmestrand kommune.

I denne perioden er det forbokstav i etternavn eller navn på borettslag/sameie som bestemmer om det er din tur å vanne. Og da kun på følgende dager mellom klokken 18 og 23:

  • A–G: tirsdag og fredag
  • H–L: onsdag og lørdag
  • M–Å: mandag og torsdag

Samtidig presiserer kommunen følgende:

– Det er tillatt å vanne bed, busker og lignende med enten én spreder eller én håndholdt hageslange med munnstykke, eller svetteslange og automatiske dryppvannsanlegg, så lenge du kun vanner på de dager/tidspunkt som er avsatt til deg. Reglene er like for hytter/fritidsboliger som for ordinære boliger.

Det som kommunen ikke vil se noe av, er vanning av plen eller vanning uten munnstykke på vannslange.

Ikke nok til alle

Virksomhetsleder i kommunen, Matthias Krügersson, har ikke besvart avisens henvendelser om saken onsdag og torsdag. Men den nærliggende kommunen Larvik forklarer på sine nettsider hvorfor det er så viktig å passe på vannforbruket nå på sommeren:

– Når mange bruker mye vann, kan vannverket få problemer med å produsere nok vann til å fylle bassengene våre. I tillegg vil noen kunne oppleve dårlig vanntrykk, fordi andre bruker for mye, skriver kommunen.

– Ved svært varme dager både dobler og tredobler forbruket seg. Verken vannverket eller ledningsnettet er dimensjonert for et så høyt forbruk over tid, og i ytterste konsekvens risikerer vi at vannet som leveres, ikke er hygienisk sikkert. Det kan også bli problemer med å levere vann til brannslukking, heter det videre.

Daværende virksomhetsleder i Holmestrand, Jørgen Andersen, ga uttrykk for tilsvarende overfor Sande Avis i 2021.

Kan oppsøke folk

Da innrømmet han også at Holmestrand kommune ikke har andre sanksjonsmuligheter enn å oppsøke de som bryter reglene og be dem slutte. I Halden kommune er det anledning til å gi innbyggere et gebyr på 1.000 kroner dersom de ikke retter seg etter advarsel.

– Mulighet til å dele ut gebyr er noe vi vil vurdere, dersom vi ser at dagens ordning ikke holder, uttalte Andersen den gang.

Obs: Kommunen kan gi dispensasjon for vanning av nysådd plen eller ferdigplen, samt nyanlagte busker og hekker. Det må i så fall søkes om, noe som kan gjøres via kommunens nettsider.