Nå går det mot kraftige kulturkutt

Nedlegging av Hof frivilligsentral, redusert tilbud i ungdomsklubbene og ti prosent økning av elevkontingentene i kulturskolen: det kan bli blant tiltakene som må iverksettes innen kultursektoren på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen i Holmestrand kommune.