Vi hører og leser ofte om folk som klager på støy i nærmiljøet etter at de har flytte inn i nye eller eldre boliger. Det klages på bedrifter og næring som har et naturlig støynivå kanskje til alle døgnets tider.

Disse aktivitetene har kanskje ligget på dette stedet i mange, mange år, ofte lenge før boligene ble bygget. Dette må man jo være kjent med før man flytter inn! Man kan ikke forlange at bedriftene skal flytte eller redusere driften fordi nye folk flytter inn i nærmiljøet! Man må heller sørge for at boligen de flytter inn i har fått tilstrekkelig isolering, og så får man putte "sov i ro" i ørene for å få sove.

Nå får jeg sikkert flere uvenner, men dette får jeg tåle! Jeg føler med dem det blir klaget på, og er takknemlig for at noen vil drive med matforsyning som vi alle sårt trenger!