Gå til sidens hovedinnhold

Nå er vi én kommune!

Det har vært altfor stort fokus på å skylde på hverandre og å snakke ned tidligere kommuner, skriver Jon Tunheim på vegne av Høyres kommunestyregruppe.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nye Holmestrand kommune feirer i disse dager ett år. Vi har akkurat vedtatt budsjettet for 2021, det andre budsjettet for den nye kommunen. Diskusjonene har vært opphetede, frontene skarpe og meningene mange. Fjorårets budsjett ble vedtatt med to stemmers overvekt. Budsjettet for 2021 ble vedtatt kun med en stemmes overvekt. Dette i seg selv er et tankekors.

Når vi nå har etablert en ny kommune mener Høyre at «VI-formen» dessverre i alt for liten grad har vært benyttet. Fokus har, etter vår mening, i all for stor grad vært å skylde på hverandre og å snakke ned tidligere kommuner. Dette må det bli en slutt på dersom vi skal klare å etablere en ny robust og fremtidsrettet kommune.

De av oss som var med på sammenslåingen mellom Holmestrand og Hof har tidligere beskrevet denne som svært vellykket. Den gang ble «VI-formen» brukt, og vårt fokus var å se fremover. Resultatene for Holmestrand og Hof i 2017 ble det brukt liten tid på å kommentere i det offentlige rom. Høyre finner det nå nødvendig å kommentere dette. Holmestrand hadde et godt resultat. Hof hadde et underskudd på rundt 6 millioner. Hof hadde liten gjeld og bare omtrent 6 millioner igjen på fond. Etter sammenslåingen oppdaget vi fort at gamle Hof hadde noen utfordringer. I fellesnemda ble det søkt om infrastrukturmidler fra Kommunaldepartementet. Rundkjøring i Dokkakrysset ble prioritert på topp, selv om det var mange nødvendige tiltak også i Holmestrand. Hof hadde i mange, mange år diskutert tur-/lysløype ved Hof skole. Dette prosjektet ble iverksatt. Vi oppdaget også at etterslep på veivedlikehold var stort, og vi i Høyre tør påstå at i 2018 og 2019 ble det asfaltert mer vei i Hof enn de foregående 10-15 årene. Videre måtte vi inngå et økonomisk forlik med utbygger av ny kunstgressbane.

Alt dette ble gjort enstemmig i daværende kommunestyre uten store og heftige diskusjoner. Det ble verdsatt at den nye kommunen hadde en raus storebror som så seg i stand til å gjøre dette. Tidligere Holmestrand hadde bra med penger på fond og det ble valgt å bruke noe av dette. Frustrasjonen er derfor tidvis stor for Holmestrand Høyre når det vises til at den nye kommunen Holmestrand/Hof også i 2018 hadde et lite underskudd. Et enstemmig kommunestyre hadde vedtatt alle ovennevnte tiltak.

Resultatet for 2019 er det brukt mye spalteplass på. Også budsjettet for 2019 ble enstemmig vedtatt. Korrekt korrigert underskudd er litt over 11 millioner. Ikke bra nok, og spesielt frustrerende siden kommunestyret ikke i tilstrekkelig grad ble orientert om avvikene innen Helse og Velferd.

Hovedutfordringene for 2020 og 2021 er at løftene i valgkampen dessverre ikke i praksis er gjennomførbare. Vi i Høyre har hele tiden vært klare på dette, mens deler av dagens posisjon, les AP og SP, mente vi kunne investere i den størrelsesorden alle andre mente ikke var mulig, samtidig som strukturer skulle forbli uendret, og sist men ikke minst eiendomsskatt skulle ikke innføres. Dette går ikke i hop.

Nå må vi alle være ærlige mot hverandre og våre velgere. Det som er beskrevet over om løftene er problemet, IKKE hva som skjedde i Holmestrand og Hof før sammenslåingen.

Politisk ledelse må nå ta denne virkeligheten inn over seg. Det å skylde på alle andre hjelper så lite. Det å sitte i posisjon er krevende og utfordrende. Man blir stilt ansvarlig for alle beslutninger, og for gjennomføringen av disse.

Opposisjonen i den nye kommunen, H, FRP, KrF og V, er mer samkjørt enn noen gang. Vi skal være fremoverlente, konstruktive og løsningsorienterte.

La oss ønske hverandre lykke til, og ett Godt Nytt År!

Kommentarer til denne saken