(Jarlsberg Avis)

Holmestrand: Årets valgkort, som normalt blir sendt i posten, har blitt digitalt. Fra 10. august vil alle nordmenn ha tilgang til dokumentet via sin digitale postkasse.

Rett før forhåndsstemmegivningen starter, sendes de digitale kortene ut for første gang, melder Valgdirektoratet. Målet er å forenkle prosessen for unge velgere, som ofte bor på andre, midlertidige adresser enn den som er registrert i Folkeregisteret.

Direktoratet testet ordningen i flere kommuner under lokalvalget i 2019, og tilbakemeldingene var positive. Det er ikke krav om å ta med valgkort når du skal stemme, men det gjør det lettere for valgfunksjonærene å finne hver enkelt i manntallet. Det fungerer også som en bekreftelse på at du har stemmerett.