Nå er håndvask ekstra viktig – sjekk kommunens råd til skoler og barnehager

Barnehager og skoler i Holmestrand kommune skjerper hygienerutinene i lys av korona-viruset I tillegg er virksomhetsledere bedt om å utarbeide en beredskapsplan ved et større utbrudd.