Videregående-elever rakk elevutveksling med nederlendere før korona-viruset stanset reisevirksomheten

Av