Ungdommer aksjonerer for miljøet

Fredag møtes ungdommer utenfor Rådhuset i Sande for å aksjonere for miljøet. Det er natur og ungdom står bak det landsomfattende initiativet.