Merforbruk i helse og velferd på 46 millioner kroner

En prognose for året viser at ressursbruken innenfor helse og velferd ligger svært høyt over budsjettet.