Meningsløst å legge ned Sandetun aktivitetssenter

Av