- Vi har dedikerte og dyktige ansatte i Holmestrand og Sande. Dere politikere må sørge for at vi beholder disse.

Av

Det mest sentrale planverket kommunestyret vedtar, er kommunens handlingsplan og budsjett for det enkelte år. Dette planverket beskriver de økonomiske rammene for all planlagt aktivitet i de kommende årene, konsekvensene av disse, og nye aktiviteter i økonomiplanperioden.