Utviklingshemmede uten representasjon i Kommunalt råd for funksjonshemmede

Av

Utestenging er ikke en god måte å ivareta en svak brukergruppe.