Hvem ønsker en drabantby i Skafjellåsen?

Av

Er det våre folkevalgte som ønsker det, spør Oddvar Sæthre Hansen, som selv bor i Skafjellåsen.