Sande kommune har totalt brukt 37,6 millioner kroner av eiendomsskatten

Av

Sande kommune har et fond på 90 millioner kroner. I dette fondet er det kun 30 millioner kroner som er fra eiendomsskatten. Hadde man ikke brukt av eiendomsskatten til drift ville det stått 127,6 millioner kroner i fondet.