Nok en gang foreslår administrasjonen nedleggelse av både Galleberg skole og Eidsfoss barnehage. Vi kommer til å stemme imot også denne gangen fordi vi mener det er særdeles kortsiktig politikk å legge dem ned.

Se bare hva som skjedde med Ekeberg og Botne skole da Gausetangen og Hillestad skole ble lagt ned. Det tok under fem år, så var begge de gjenværende skolene sprengfulle og må nå bygges ut. Det er særdeles kostbart og regnestykket vil definitivt ikke vise en pluss lenger.

I tillegg har Hillestad skole stått som et spøkelsesbygg i årene etter nedleggelsen. Sentrum mista skolen sin og dermed et viktig element for et levende sentrum. At ungene mister muligheten til å gå eller sykle selv til skolen, har selvsagt betydning både for folkehelsa og for det sosiale for elevene.

Innsparingen som skisseres i saksfremlegget er også høyst tvilsom. Det er kun vist et «beste falls-scenario» der alle elever kan overflyttes og innlemmes i andre klasser, uten at dette utløser klassedelinger. Det er helt urealistisk å få til uten å bryte grunnskoleloven og retten til å gå på den skolen som ligger nærmest hjemmet ditt. Nærskoleprinsippet tilsier at nesten alle elever vil bli overflyttet til Kjeldås skole. Den har ikke plass og må dermed bygges ut. I tillegg er det godkjent utbyggingsområder rundt Kjeldås skole allerede og som dermed vil fylle klassene der ytterligere.

Haga barneskole i Sande sentrum er i dag fullstendig sprengt, med tre paralleller på samtlige trinn, i et bygg som er beregnet på maks to paralleller. Ungdomsskolen er bygget for tre paralleller, men huser i dag både fem og seks paralleller.

De nye skolene (barneskolen pluss ungdomsskolen) bygges med tre klasserom mer enn det skolene samlet bruker pr i dag, og vil fort fylles opp av den planlagte utbyggingen i dagens skolekrets og kommunen ellers.

Alle disse regnestykkene mangler og vi mener dette er et alt for tynt grunnlag for oss folkevalgte til å fatte så viktig beslutninger.

Vi ønsker langsiktige planer og levende grender i kommunen vår.

Det er langt bedre kommuneøkonomi å bygge boliger der det finnes ledig skoleplass, slik at vi kan utnytte kapasiteten skikkelig uten at vi trenger å investere store summer. Det er bra for miljøet også, dersom vi kan bruke de byggene vi har lengst mulig. I tillegg er det jo en åpenbar gevinst for både miljøet og for folkehelsa at elevene kan sykle eller gå til skolen sin.

Nå finnes det to nye, helt konkrete utbyggingsinitiativ i området Galleberg med over 80 nye, mulige boliger for barnefamilier. Flere elever vil gi lavere kostnad pr elev ved skolen.

Og ikke minst vil disse områdene være et konkurransefortrinn for vår kommune. Vi blir enda mer attraktive for barnefamilier med så korte pendleravstander og eneboliger nært Drammen.

Eidsfoss barnehage bør beholdes av samme årsaker. Hof barnehage vil bli full når utbyggingen i Prestegårdshagan skrider frem og da vil det være behov for en ny utbygging av plasser der. I tillegg bygges det mye i Eidsfoss også nå og etterspørselen vil øke i takt med dette.

Vi mener derfor at Eidsfoss barnehage bør gis forutsigbarhet for drifta. Kanskje de kunne rendyrke en nisjeprofil som en unik kulturbarnehage? De fysiske forutsetningene og miljøet rundt barnehagen innbyr i hvert fall til dette, midt oppe i vår kulturhistoriske perle, jernverkssamfunnet Eidsfoss. Kanskje det ville kunne gi økt attraktivitet og kanskje økt innpendling av barn fordi tilbudet er så unikt i akkurat i Eidsfoss barnehage?

Les også

Spareforslag som koster millioner

Det forventes en vekst på barn i barneskolealder i Sande frem til 2030 på 11 prosent, tilsvarende tall i Holmestrand er 1 prosent (BDO).

Vi må satse på å være minst like attraktive for barnefamilier fremover for å motvirke at befolkningen stadig blir eldre. Er det èn kommune som bør lykkes med dette i landet vårt, er det vår, med vår attraktivitet og vår høye tilflytting.

Men det kommer ikke av seg selv og det krever bevisst politikk og et ønske om å tiltrekke seg unge familier. Det har vi muligheten til ved å beholde både Eidsfoss barnehage og Galleberg skole.

Vi er ikke i tvil om at det er det mest lønnsomme på sikt.