Det var og er mange skuffa ansatte på hjemmetjenesten i Sande da forslaget om ny lokasjon på deler av game Haga skole ble nedstemt i kommunestyret.

Mange stilte seg spørsmålet om politikerne virkelig tok sin arbeidsgivers virkelige ansvar på alvor eller om det bare er tomme ord. Denne saken regnet de med var en god løsning og de trodde at politikerne ville synes det samme.

Men neida, så enkelt skulle det ikke være. Det de var mest skuffa over var at det fattes vedtak uten at alle politikerne har vært på befaring i lokalene. Det vitner om liten interesse for saken som er sååå viktig for de bruker lokalene daglig og jobber der. Ansatte hadde her jobba fram et godt forslag sammen med ledelse på hvordan de så for seg at de skulle få bedre arbeidsvilkår og bedre plass til alle og til å vokse i.

Vokser gjør denne virksomheten hele tiden. Dette er også villet satsing også politisk. At virksomheten vokser og det ansettes flere folk for å ivareta denne økningen gjør også at de trenger mere og tilrettelagt plass. Det kom også forslag på sambruk med andre kommunale tjenester slik at «huset» skulle bli benytta fullt ut.

Fortsatt, tross avslag, mener de fortsatt at denne løsningen er den beste og står for den. De prøver hele tiden å gjøre endringer og finne nye løsninger der de er, men ingenting fungerer godt. Det behovet de nå skisserer er ikke noe luksus eller ønskeliste som det ble antyda i utvalget for helse og omsorg.

Dette med trangboddhet, dårlig inneklima og mangel på muligheter til ro har vært en kjent sak i mange år.

Da det nå kom en mulighet til å få den plassen de trengte gikk ansatte på med liv og lyst for å bidra til en god planløsning. Alle er vi opptatt av økonomi og kostnader, det er noe vi lever med vær eneste dag og på alt vi skal gjøre, så det var også et aspekt når det ble planlagt.

Nå foreligger det en rapport som omhandler gjennomgang av mulige kommunale bygninger som kunne være tilgjengelige, men det er det ikke.

Det er skissert tre muligheter: Leie - bygge eller gjøre endringer i allerede eksisterende kommunale bygninger.

Nå håper vi enda en gang på at politikerne tar ansatte på alvor og tar innover seg hvor trangt og vanskelige arbeidsforhold de har og vedtar ny lokasjon.

Og tar ansvar for arbeidsgiver rollen sin.

Grethe Hagen, Fagforbundet