Legevakt-avviklingen skal tas opp i Kontrollutvalget

– Utvalgsmedlemmene mener det er en rekke spørsmål i saken som må bli bedre belyst.