- Gjør støtteordningene WTO-legale

- Jeg oppfatter at Bondelaget er skeptisk til å legge om til produksjonsuavhengig støtte. Men om vi virkelig ønsker å sikre spredt bosetting, matsikkerhet, verdiskapning og et bærekraftig landbruk kan vi ikke holde fast i en modell som begrenser muligheten til å nå målene, sier Paul Gregersen fra Sande i Vestfold.