- Jeg skal jobbe med kultur- og fritidslivet

Sonja Søtje-Andresen (48) er ny kulturkonsulent (i vikariat ut 2019) for Sande og Holmestrand.