Underholder på NJB St. Hansaften

St. Hansaften inviterer Musikkens venner Sande til « Allsang på Brygga»