Fornminne: Arve Gleissner Gustavsen (til venstre) og Terje Karlsen fra Historielaget viser fram gravrøysa som ble ryddet på dugnad i begynnelsen av april .Foto: Lena Malnes

Vil ha gravrøysene på Kverntangen fram i lyset

På Kverntangen finnes fem gravrøyser fra bronsealderen. Nå skal de bli mer tilgjengelige for folk flest.
Publisert