Kari Elisabeth Haug stiller ut Fossekleiva

Av

Hun har latt seg inspirere av ulike forfattere og komponister, som for eksempel Tarjei Vesaas og Arne Nordheim.