Gå til sidens hovedinnhold

Krisepakken: Endringer i sykepenger og omsorgslønn

Artikkelen er over 1 år gammel

Nye krisetiltak gir permitterte full lønn i 20 dager og nye regler for både sykepenger og omsorgslønn. Private flyplasser, som Torp, skal kompenseres for bortfall av lufthavnavgifter.

(Nettavisen) Etter en lang natt med forhandlinger er det enighet om å legge til mye i regjeringens krisepakke som ble lagt frem fredag.

Etter statsminister Erna Solberg la frem en krisepakke på 6,5 milliarder kroner med i stor grad utsatt skatte- og avgiftsløsninger har både Ap, Sp, SV og Frp vært enig om at det trengs sterkere lut. Mandag morgen ble det enighet med Høyre om endringene.

Krisepakken: Torp får kompensasjon for bortfall av lufthavnavgifter

Samtlige partier på Stortinget er enige om en rekke tiltak for å sikre bedrifter og arbeidstakere som rammes av koronakrisen.

Private flyplasser, som Torp og i Haugesund, skal kompenseres for bortfall av lufthavnavgifter.

■ Folk som er permittert, sikres full lønn inntil 6G i minimum 20 dager fra permittering. Staten dekker dette fra dag 3 til 20.

■ Etter permitteringsperioden skal personer sikres en inntekt på minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget mellom 3G og 6G etter. Inntektsgrensen for å ha rett til dagpenger reduseres til 0,75 G

■ En ny ordning for frilansere og selvstendig næringsdrivende sikrer 80 prosent av gjennomsnittsinntekten for de siste tre årene, begrenset oppad til 6G. De skal også sikres sykepenger fra dag 4 og omsorgspenger fra dag 4.

■ Lærlinger som mister lærlingplassen på grunn av virusutbruddet, skal sikres en inntekt på samme nivå som lærlinglønnen.

■ Arbeidsgivere må bare betale 3 dager av sykepenger og omsorgspenger. Antall dager man kan motta omsorgspenger dobles.

■ Bedrifter får utsatt frist for betaling av merverdiavgift og forskuddsskatt. Begge forfaller i utgangspunktet 15. april.

■ Den lave momssatsen reduseres til 8 prosent.

■ For dem som mottar sosiale ytelser, blir aktivitetskravet lagt på is inntil videre.

■ Folk som mottar arbeidsavklaringspenger og andre tidsavgrensede ytelser, får forlenget perioden de kan motta ytelsen.

Slik er endringene

Krisepakken endrer reglene for sykpenger ved å redusere arbeidsgiverperioden for betaling av sykpenger knyttet til koronapandemien settes til tre dager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere vil også få sykepenger fra dag tre av fraværet med samme dekningsgrad.

Permitterte skal garanteres full lønn i 20 dager.

Ordningen med omsorgslønn blir doblet fra 10 til 20 dager inntil videre. Arbeidsgiverperioden blir også redusert til tre dager. Også selvstendig næringsdrivende og frilansere vil få omsorgslønn som en midlertidig ordning.

Ved å kutte antallet dager arbeidsgivere må betale for sykelønn, omsorgslønn og andre ordninger, er det staten som tar regningen.

– Vi gjør alt vi kan for å ta vare på jobber og velferd. Disse strakstiltakene vil bidra til å unngå unødige konkurser og oppsigelser for bedrifter som er akutt rammet av virusutbruddet, sier finanspolitisk talsmann Mudassar Kapur (H).

Det innføres også en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntektsgrunnlaget sitt som følge av korona-pandemien. Dette skal dekke om lag 80 prosent av siste tre års inntekt begrenset opp til 6G.

– Nå står vi sammen

Innbetalingen av merverdiavgift med forfall 15. april, som utgjør store summer for bedrifter, blir utsatt.

– Det at vi gjør det med tilbakevirkende kraft fra 1. januar betyr at drosjeeieren som har betalt inn moms fra januar, får igjen penger, sier Vedum.

Innbetaling av andre termin forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april blir også utsatt. Lav momssats blir også senket til åtte prosent.

Aktivitetskrav for sosiale ytelser, som har vært en viktig sak for Høyre og Frp, settes i bero inntil videre.

– All politikk handler om folk og deres liv. Drosjesjåføren, frisøren, industriarbeideren og andre arbeidsfolk som hadde trygge inntekter for bare en uke siden, opplever nå stor usikkerhet. Tiltakene i dag vil hjelpe dem og norske bedrifter som allerede står i en veldig krevende situasjon, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Venter permitteringsbølge

Opposisjonen bestående av Ap, Frp, Sp og SV har samlet seg om en større krisepakke med mer støtte til permitterte og personlig næringsdrivende. Ifølge flere kilder har det vært enighet mellom disse partiene siden søndag.

Søndag la også regjeringen frem en egen krisepakke for næringslivet. Spesielt har det vært bekymring for at bedrifter skal gå tom for penger - og dermed ikke ha likviditet til å klare seg ut stormen.

Dermed la statsminister Erna Solberg (H) frem en kriseordning på 100 milliarder kroner i garanti- og låneordninger for næringslivet. Spesielt skal dette kunne hjelpe flyselskap som Norwegian som har opplevd nærmest bom stopp.

Allerede har SAS permittert 10.000 ansatte som følge av koronakrisen.

Det er ikke bare i Norge det kommer kraftige økonomiske konsekvenser. I USA gikk sentralbanken ut med et ekstraordinært rentekutt søndag, og setter styringsrenten til intervallet 0-0,25.

Ikke nok

Ettersom regjeringen bestående av Høyre, KrF og Venstre ikke har flertall er de nødt til å søke støtte fra opposisjonspartiene. De var ikke fornøyd med tiltakene, og ønsker mer for å skjerme spesielt arbeidstagere og selvstendig næringsdrivende.

– Vi er ikke i mål. men jeg opplever det er vilje til å komme i mål, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Det har vært et sterkt ønske om å få en samlet pakke, og sørge for at det kommer raskt. Dermed har partiene forhandlet frem til klokken tre natt til mandag. Klokken 08.15 mandag begynte de forhandlingene igjen.

– Men vi tar en ekstra runde for å lande en samlet pakke, sier Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NTB.

Permitteringer

Det er spesielt hvordan staten skal møte permitteringsbølgen som kommer som følge av koronaviruset. Flere bedrifter har allerede varslet at de vil permittere ansatte, og eksperter snakker om flere hundretusen nordmenn permittert.

– Vi har diskutert hvor fort permitterte arbeidstagere skal gå ned fra full lønn. Dette blir en brå overgang for folk. Vi forsøker å gjøre ting litt mindre hardt, sier Vedum til NTB.

Ifølge Dagbladet har regjeringen og opposisjonen på Stortinget blitt enig om en pakke for selvstendig næringsdrivende. Detaljene er foreløpig ukjent.

Partiene skal være enig om å garantere 100 prosent lønn for alle permitterte de første 15 dagene.

Kommentarer til denne saken