Krever BPA-svar: – Vi hører at fritt leverandørbytte ikke følges opp

Jørgen B. Elstad (FrP) vil ha svar på to spørsmål i en interpellasjon til det første kommunestyremøtet 26. februar.