Korona-regler har ført til frafall: – Vi har mistet 15-20 medlemmer

Mens enkelte idrettslag i Sande har merket en viss medlemssvikt, har andre klart seg «overraskende bra» gjennom korona-tiden så langt.