Det er masse lyd i Sande kirke da vi stikker hodet inn døra tirsdag kveld. Dette er siste øving før konfirmantenes innsamlingskonsert, og både sangere og musikere er i full sving med forberedelser.

– Konfirmantene begynte forberedelsene til aksjonen i januar, så nå er vi veldig klare for gjennomføring, forteller Ingvild Heier, en av konfirmantlærerne i Sande menighet.

– Et av tilbudene vi har til konfirmantene, er å være globalkonfirmant. Denne gruppa fokuserer på rettferdighet, fordeling, klima og miljø, og har hovedansvar for gjennomføringen av aksjonen. De har gjort en kjempeinnsats med å hente inn informasjon, planlegge innsamlingsaktiviteter og å bidra i markedsføringen av aksjonen.

De siste ukene har resten av konfirmantgruppa blitt koblet inn.

– Både konfirmanter og foreldre er en inspirerende gjeng å arbeide med – de er så positive, stiller opp og er på tilbudssiden, forteller Ingvild.

Det er konfirmantene som har hovedansvaret for innsamlingen, men de har også fått med seg flere aktører til konserten i kirken.

– Noen av konfirmantene har valgt å være med i kor og band i konfirmasjonstiden. Korkonfirmantene og resten av ungdomskoret er med og synger på konserten, sammen med resten av konfirmantgjengen, og bandkonfirmanter fra i fjor og i år spiller. I Sande har vi både minikor og barnekor, og de er også med for å synge.

– Ikke bare synge, faktisk, de minste barna skal også vise oss en sanglek som passer fint om våren, forteller Ingvild.

Lucien, som mange kjenner fra fjorårets MGP junior, er med som en av solistene i konserten. Han bidrar både med sang og rap.

– Vi er stolte over å kunne gjennomføre en konsert med bare lokale musikalske krefter, sier Ingvild. – Både solistene, korene og musikerne i bandet er barn og ungdommer fra Sande og Holmestrand. Det å ha så mange musikalske ungdommer i nærmiljøet vårt, er en kjemperessurs!

Innsamlingskonserten holdes i Sande kirke på kvelden tirsdag 5. april. Konfirmantene holder kakesalg på torget utenfor kirka fra en time før konsertstart.

Konfirmantene i Sande samler inn midler til Kirkens Nødhjelp. Kirkens Nødhjelp utfører arbeid på vegne av kirkene i Norge, for å redde liv og kreve rettferdighet. De jobber både med nødhjelp i krisesituasjoner, i tillegg til langsiktig arbeid. Kirkens Nødhjelp med søsterorganisasjoner var raskt på plass i Ukraina og nærområdene med akutt nødhjelp som rent vann, mat, tepper og hygieneartikler til flyktningene. Pengene som samles inn i fastetiden går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. Dette gir dem mulighet til å raskt mobilisere når kriser oppstår, slik som de nå gjør for innbyggerne i Ukraina.

Fokuslandet for årets fasteaksjon er Malawi. Tidligere i år ble landet rammet av flom, og Kirkens Nødhjelp var til stede med krisehjelp. I tillegg jobber Kirkens Nødhjelp også med langsiktig bistandsarbeid i landet, blant annet gjennom klimatilpasset jordbruk.