– Det vi har levert av tjenester til flyktningene det siste året står det ikke respekt av

Det var bred enighet om å følge anmodningen fra staten om å bosette 18 kvoteflyktninger i Holmestrand neste år. Kun Frp stemte imot. De foreslo null flyktninger.