Re deler feilinfo om Holmestrand-alternativet

Vesentlig: Ordfører Alf Johan Svele (H) mener at innbyggerne i Re går glipp av vesentlig informasjon om Nye Holmestrand ved at brosjyren tar lite hensyn til at Sande blir med i kommunen. Foto: Alexander Svanberg

Vesentlig: Ordfører Alf Johan Svele (H) mener at innbyggerne i Re går glipp av vesentlig informasjon om Nye Holmestrand ved at brosjyren tar lite hensyn til at Sande blir med i kommunen. Foto: Alexander Svanberg

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Informasjonen reingene får om «Nye Holmestrand», gjelder ikke lenger. – Det var dette vi fikk tid til, forklarer ordfører Thorvald Hillestad.

DEL

(Jarlsberg Avis) RE: Kommunen har nemlig sendt ut brosjyren til innbyggerne uten å oppdatere informasjonen om «Nye Holmestrand» til også å gjelde Sande, som i juni vedtok å bli med i den nye kommunen.

Det betyr blant annet at flere av punktene som i brosjyren er ført opp som «ulemper» ved å slå Re sammen med nye Holmestrand, ikke lenger gjelder.

Fortsatt «sårbart»

For eksempel hevder brosjyren at tjenestetilbudet – selve hovedargumentet for kommunereformen – fortsatt vil lide av at enkelte fagområder vil være for små og sårbare dersom Re går sammen med naboene i nord. Det til tross for at en ny kommune i nordfylket vil være jevnstor med en kommune bestående av Re og Horten – som ikke er ført opp med samme ulempe. (Førstnevnte vil for ordens skyld ha 34.507 innbyggere ved sammenslåing i 2020, Re og Horten vil ha 37.671 – begge godt over 25.000, som har vært sett på som et knekkpunkt for en kommunes tjenestetilbud).

SE BROSJYREN HER (ekstern lenke).

Stille om milliongulrot

Brosjyren unnlater også å nevne at de økonomiske gulrotene fra departementet vil være langt mer saftige dersom Re slår seg sammen med de tre naboene i nord enn med Horten eller Tønsberg:

Ved å beholde tre ekstra basistilskudd samt Hofs småkommunetillegg i 15 år, vil Res gevinst ved sammenslåing nordover bli 676,5 millioner kroner fordelt på den nye kommunen. Velger de en av de andre kommunene, er tilsvarende gevinst 198 millioner kroner.

LES OGSÅ: Derfor er ikke en grensejustering "å stjele"

– Vi er litt skuffet

Holmestrand-ordfører Alf Johan Svele (H) reagerer på informasjonen i brosjyren, som er hentet inn av Pwc og Telemarksforskning.

– Når de har bestilt en konsulentrapport og Sande er blitt med på vårt lag underveis, så er vi litt skuffet over at det ikke i større grad er hensynstatt i rapporten, sier Svele.

Grunnlaget man baserer sine vurderinger på, må være korrekt.

Alf Johan Svele Ordfører i Holmestrand

I brosjyren innrømmes det i en fotnote at Sande har valgt å bli med i en ny kommune med Holmestrand og Hof, men at vurdering av fordeler og ulemper ved sammenslåing likevel er utarbeidet før dette var klart. Svele er lite fornøyd med at man ikke rakk å oppdatere informasjonen før den ble spredt til reingene i forrige uke.

– Det er litt underlig at man ikke har klart – på de få faktaene som er i brosjyren – å få med seg alt, sier ordføreren.

Største landbrukskommune

– Folk skjønner ikke nødvendigvis hva det innebærer at Sande blir med i kommunen, fortsetter han.

– For eksempel har Tønsberg brukt som argument at de sammen med Re vil bli Norges største landbrukskommune. Vel, hvis Re blir med inn i en ny kommune hvor også Sande inngår, så er det faktisk den kommunen som har størst landbruksareal. Dette er vesentlig informasjon, påpeker Svele.

Dette skjer i Re

  • 21. september skal Re kommunestyre vedta hvilken kommune de vil søke sammenslåing med.
  • Alternativene er Tønsberg, Horten og Nye Holmestrand
  • Onsdag kveld finner det siste av fem folkemøter sted, i Fon.
  • I perioden 29. august til 9. september skal det gjennomføres en spørreundersøkelse. Resultatene fra denne skal foreligge 13. september.

Re kommune har den siste uka avholdt fire folkemøter, og holder det siste av fem på Vonheim i Fon i morgen. På de siste møtene har prosjektmedarbeider Geir Årset hos Pwc gitt mer oppdatert informasjon.

Det holder likevel ikke for Holmestrand-ordføreren.

– Det bor 9.000 mennesker i Re. Og når et hundretalls innbyggere kommer på hvert av disse folkemøtene, så betyr det at ganske mange ikke blir skikkelig informert.

– Det er nok av argumenter for det ene og det andre alternativet i denne prosessen. Da mener jeg at grunnlaget man baserer sine vurderinger på, må være korrekt, fastslår Svele.

Tar lite selvkritikk

Det var Inger Christensen – da som privatperson fra Re – som i et leserbrev til ReAvisa først påpekte feilinformasjonen i brosjyren.

LES INNLEGGET HER (ekstern lenke).

Hun påpeker at det gir innbyggerne et galt bilde av alternativene når informasjonen om «Nye Holmestrand» i stor grad ikke er oppdatert etter at Sande i juni vedtok å bli med i den kommunen.

Christensen skriver at det må ha vært god tid til å endre informasjonen fram til den ble sendt ut i forrige uke.

– Drøy påstand

Ikke tid: Re-rådmann Trond Wifstad mener det ikke var nok tid til å justere informasjonen. Foto: Jarl Rehn-Erichsen

Ikke tid: Re-rådmann Trond Wifstad mener det ikke var nok tid til å justere informasjonen. Foto: Jarl Rehn-Erichsen

Re-rådmann Trond Wifstad svarer i et leserbrev til samme avis. Her hevder han tvert om at man ikke hadde god tid.

– Vedtaket i Sande ble fattet 22. juni. For at brosjyren skule komme ut i postkassene før folkemøtene, ble den sendt til trykking 26. juli. Tar man i betraktning at dette er midt i fellesferien for både kommunens ansatte, Pwc/Telemarksforskning (de som lagde brosjyrens innhold, journ.anm.) og trykkeriet, er det etter min mening drøyt å si at vi hadde god tid slik det blir uttrykt i leserinnlegget, skriver Wifstad i ReAvisa.

Pwc og Telemarksforskning ble ikke bedt om å gjøre en tilleggsvurdering av sin utredning etter Sandes vedtak.

– Jeg mener det ikke ville vært riktig om kommunen på egen hånd skulle justert rapporten fra Pwc, noe kommunestyret heller ikke har bestilt, påpeker Wifstad.

– Det er mulig at Pwcs vurderinger av sammenslåingsalternativene ville sett annerledes ut dersom de hadde tatt Sande med i vurderingen. Det er imidlertid viktig å påpeke at en ny vurdering også ville påvirket vurderingene av ulempene ved at Sande har kommet med i alternativet «Nye Holmestrand» kokluderer han, uten å vise til hvilke ulemper dette skulle være.

– Kan alltid bli bedre

Ordfører Thorvald Hillestad (Sp) forklarer til Jarlsberg at han stiller seg bak rådmannens svar.

– Ting kan alltid gjøres bedre. Så er det et spørsmål hvor langt man skal gå for å få det helt optimalt. Det var dette vi fikk til med tiden vi hadde til rådighet, sier Hillestad.

Han legger til at den rene faktainformasjonen – tall – likevel er oppdatert.

– Vi har prøvd å si noe om det i bygdemøtene. Der blir dette korrigert, og oppmøtet har vært bra. Så jeg håper og tror at dette ikke skal ha noen stor negativ innvirkning, sier ordføreren.

Hillestad har tidligere sagt at Horten-alternativet er hans personlige favoritt.

– Men jeg er spent på å se hvilke svar folket kommer med i spørreundersøkelsen. Det vil veie tungt i den endelige avgjørelsen, avslutter han.

Artikkeltags