Ikke gitt at kulturkontorene skal være her

Hvor skal de ulike virksomhetene plasseres i den nye kommunen? Mye er allerede plassert, men det gjenstår flere viktige virksomheter.