Gir midler til arrangementer

For å markere at kultur og aktivitet kan knytte folk sammen, vil kulturkontoret støtte 20 kulturarrangementer fram til 2020.