Tøffe prioriteringer kreves i den nye kommunen: Flerbrukshuset i Hof står trygt

Det snakkes mye om kommuneøkonomi og fremtidige kutt i investeringer. I Hof er de bekymret for flerbrukshuset sitt, vil det bli noe av?