Kommuneøkonomien 2020: Varsler skolekutt

Holmestrand kommune må kutte store millionbeløp, og kommunedirektøren har laget et forslag til kutt. Der må også skole finne seg i omfattende kutt. Samlet utgjør det 8,1 millioner kroner.