Kommunens administrasjon er fordelt på fire bygg, nå utredes samlokalisering: - Dette er akkurat det vi har spurt etter

Selv om saken dreier seg om en utredning av en mulig samlokalisering av dagens administrasjon i ett bygg, understreket kommunedirektør Hans Erik Utne for kommunestyret, at dette ikke er en innpakket sak om å bygge et nytt rådhus.