Kommunen vurderer å legge ned dam Orebergvann: – Ingen grunn til bekymring per nå

Det er på høy tid å vurdere demningssikkerheten på nytt. Én mulig ende på de nye utredningene kan bli nedleggelse.