Kommunen bremser pengebruken: – Full stopp i innkjøp!

Holmestrand kommune er i en alvorlig økonomisk situasjon og det må spares penger. Alle innkjøp av varer og tjenester er stoppet fra 15. april. Ekstraordinære innkjøp knyttet til koronaviruset er unntatt.