Arve Bråthen spør i et leserbrev om Holmestrand kommune har noen form for lokal beredskap når værforholdene blir vanskelige. Det kan jeg bekrefte at kommunen har.

Som Bråthen sier så kan det bli utfordrende å nå ut til alle kommunens innbyggere som trenger helsehjelp når snøen lavere ned. Kommunen og våre ansatte strekker seg langt for å ivareta liv og helse. Vi har planer for å prioritere de som trenger hjelpen mest, vi har planer for å flytte på de vi ikke kan hjelpe hjemme, og vi har planer for å få hjelp fra andre.

Hvis det gjelder akutte hendelser så er det nødetatene som er ansvarlig for nå fram med hjelpen, men kommunen vil selvsagt hjelpe til hvis det er nødvendig.

Arve Bråthen peker også på et annet viktig poeng i sitt leserbrev. Det er viktig at vi alle sammen er forberedt og har tenkt på vår egen beredskap. Hva gjør du dersom strømmen blir borte i noen dager og butikken er stengt? På kommunens nettsider kan du lese mer om egenberedskap.