Sande sentrum har et fantastisk flott torg. Et torg som levner til liv og røre, folkemylder og aktivitet. Det skal ikke bare være en møteplass, men også et sted for handel, skal vi tro gamle skikker.

Ordet stammer fra det norrøne torg. Tilsvarende plasser finnes i de fleste land i verden. På folkemunne blir byens torg ofte referert til som «Torget» og alle er flinke til å bruke dette som et virkemiddel for å nå ut til sine kunder med varer. Tradisjonelt var torget en markedsplass, et sted der bønder og fiskere fra det omkringliggende distriktet hadde utsalgssted for sine landbruksprodukter som grønnsaker, frukt, blomster, egg, kjøttvarer og fisk.
Men når det gjelder Torget i Sande sentrum blir det ikke ofte tatt i bruk. Verken av kommunen eller handelsstanden. Hvis man effektivt bruker torget til arrangementer og handel kan dette være med på å skape et levende sentrum og ikke minst øke handelen og trivselen for innbyggerne og besøkende.
I helgen var det et vellykket arrangement som beviser at aktivitet skaper trivsel, merhandel og liv i sentrum. Det er også planlagt aktiviteter på torget helgen 31 mai, i regi av Sande i sentrum.
Bruktmarkedet var vellykket. Det myldret av liv i sentrum i det flotte vårværet. Men hvorfor brukes ikke torget til slike aktiviteter oftere? Mangler man ildsjeler til å dra i gang så store arrangementer?
Det betviler jeg. Dugnadsånden og den frivillige innsatsen i Sande er unik. Det ser jeg, som kommer fra en annen kommune. Kanskje dere skulle sett dere selv gjennom mine øyne for en dag?
Men en ting bør dere jobbe for. Nemlig å skape et levende torg med aktiviteter og boder. Man behøver ikke finne opp kruttet når noen andre har gjort det først. Se på nærliggende kommuner og se hva de har fått til. I Tønsberg har de klart å skape et levende torg.
Her selges alt fra nips og tips til hjemmelagde kaker, grønnsaker og frukt samt blomster.

Hvis man som kommune ønsker å tiltrekke seg besøkende og stoppe handelslekkasjen må man ta grep. Gi kundene og innbyggerne en grunn til å komme tilbake. Her kommer trivselen inn. Hvis man imøtekommer kundenes behov og i tillegg skaper en atmosfære de ikke glemmer, kommer de igjen.