Nav Sande får klager og beskyldninger rettet mot seg i dagens avis. Påstander om bruk av rasistiske ord og uttrykk fra saksbehandlerne mot flyktninger er bare noen av klagene som framkommer. Svaret fra virksomhetslederen i Helse og velferd, Fritz Solhaug, er at de skal forbedre seg og at det er synd at de “oppfatter” det slik.
Er det slik at det er de 23 flyktningene som har “oppfattet” feil på grunn av språkbarrierer og kommunikasjonsvansker?
Når det er 23 personer som “oppfatter” en slik oppførsel, betyr ikke det at det er de som “oppfatter” det feil. 
Det kan vel også kanskje bety at saksbehandlerne ordlegger seg feil, hvis det ikke var til hensikt å komme med slike uttalelser.
Hvis det var en eller to personer som hadde oppfattet det slik, kunne man la tvilen komme Nav til gode og si at det hele kunne bero på en misforståelse. Men når det er 23 brukere som opplever det samme har jeg liten tro på at dette dreier seg om en misforståelse eller en kommunikasjonssvikt.
Når man er ansatt til å hjelpe flyktninger er det deres plikt å sørge for at de forstår budskapet. Som i en vanlig dialog. Når man har en to-veis-kommunikasjon sørger man for at mottaker har forstått budskapet. 
Dette er en gammel hersketeknikk: “Vi beklager hvis du har misforstått” eller “ Beklager at du oppfattet det slik”. Dette er setninger som gir uttrykk om at “vi” ikke har gjort feil, men det er “du” som ikke har forstått det riktig.
De klager også på at det er vanskelig å komme i kontakt med saksbehandlerne og at de føler at ting blir trenert og utsatt. 
Vi kan vise til en tidligere sak som også omhandler Nav Sande.
Kather-saken har mange friskt i minne. Han var bostedsløs, uten jobb og uten bistand. Nav Sande prøvde å skyve ansvaret for Kather over på Sør-Varanger kommune, selv om det faktisk var deres ansvar å sørge for at Kather fikk både økonomisk bistand og hjelp til å skaffe seg midlertidig bopel.
Kather fikk ikke hjelp av Nav lokalt før Sande avis tok tak i saken. Forklaringen da var uklare regler som kunne tolkes på forskjellige måter.
Administrasjonen bør absolutt se på denne saken. Ikke finne unnskyldninger for de ansattes måte å uttrykke seg på. Kommunen kan ikke legge lokk på en klage fra 23 flyktninger å skylde på kommunikasjonsutfordringer og manglende tolk. Ta ansvar og gjør noe med situasjonen!