"Det er noe gammeldags over KS når de er mer opptatt av å telle timer bak en kontorpult, enn kvalitet i undervisning. Med den digitale revolusjonen har tendensen i kunnskapsyrker gått i retning av mer fleksibilitet, ikke mindre.  -Skolene er kunnskapsbedrifter, og ikke et saksbehandlingskontor, slår Frydenberg fast.

De som rammes hardest av KS sin arbeidsgiverpolitikk, er elevene. De blir avskåret fra hjelp og oppfølgning etter at skoleklokka har ringt ut for siste time, mener Odd A. Frydenberg. Han viser til erfaringer fra egen skole. Senest i vår skrev Drammens Tidene om de svært gode resultatene for elevundersøkelsen ved Sande vgs.  Der uttalte en av elevene ved skolen at «Vi har flinke lærere som virkelig bryr seg, og som bruker av fritiden sin for å følge oss opp»

 -Det er nettopp denne type oppfølging KS nå torpederer, når vi blir 8.00-15 lærere, sier en engasjert Frydenberg, og fortsetter: En god skole krever derfor fleksibilitet, og det er viktig å være tilgengelig for elvene, ikke bare arbeidsgiver.

Lektorlaget påpeker at god undervisning er ferskvare som krever fortløpende planlegging og oppdatering, samt løpende kontakt med elvene. Fokuset på evaluering for læring krever at man gir rask tilbakemelding og retter prøver, ikke at man låses til retting i kontortiden. Da vil det bli langt mellom prøver og tilbakemelding frykter Frydenberg.  Alle som kjenner eller har bodd med en lærer vet om rettebunkene, hvor læreren ofte sitter langt utover natten og i helgen for å rette. Derfor dreier ikke streiken seg om å være mindre på jobb, slik noen gir inntrykk av, men å få lov til å jobbe mer når det er hensiktsmessig og det trengs, av hensyn til en god skole.

Frydenberg håper KS tar til fornuften slik at streiken ikke blir langvarig, men han er også forberedt på at det kan ta tid. KS får vise at de har tillit til læreren, og gi oss gode rammer i stedet for tellemani, mener Frydenberg. Vi er ikke redde for å bli målt og evaluert, men da må man måle kvalitet og ikke kvantitet, avslutter Frydenberg."