Vi har blant annet et fantastisk musikkliv og en flott kulturskole som skriker etter mer plass.

Dessverre er det slik at dette ikke lar seg realisere uten at man har midler til det. Økonomien i Sande kommune er ikke i en slik forfatning at det lar seg gjøre over et kommunalt budsjett - i dag. Imidlertid kan det være realistisk at man kan etablere et kulturhus hvis man tenker litt anderledes.

Forslag til løsning:
Det etableres et flerbrukshus, hvor man finner flere aktører.
- Konsertsal til ca .300 og som kan utvides.
- Kino (look to Modum).
- Øvingslokaler.
- Bibliotek.
- Treningssenter.
- Basseng (bør ikke være nødvendig å kommentere mer).
- Rebalitering-/avlastningssenter
(behovet vil være økende og vi må ha et sted for å tilfredsstille behovet for avlastning for hjemmeboende eldre (og yngre).
- Leligheter på toppen (or de av dere som har fått med dere bygget til Selvåg som er under etablering på Union Brygge i Drammen, så er det slik jeg tenker).
Det kan også være et fundament i finasieringen.

Ideen er ikke på noen måte ny. Noen av oss har lekt med tanken en stund, uten at andre har tent på prosjektet.

Det eneste man ønsker er at man er villig å sette i gang en prosess for å se om det er mulig å realisere dette i privat/offentlig regi.

Dessverre er det slik at det ikke er politisk flertall for en slik tanke i Sande kommune med nåværende regime.
Jeg har presentert dette tidligere.

I forbindelse med planen for sentrum som nå er under arbeid - se på muligheten for å få til blant annet et kulturbygg og basseng i sentrum.

Hvor skal så et slikt bygg være?
Flytt brannstasjonen og teknisk sentral til f.eks. Lersbrygga og bygg på tomten.

Utopi vil mange mene. Kanskje det, men realismen kan med de rette grep være nærmere enn vi kanskje tror...