For meg har det vært en vanskelig prosess å ta endelig stilling i denne saken.

Første gang jeg hørte om den, tenkte jeg at det måtte være bra for næringslivet i sentrum å få biblioteket dit, ut fra en enkel filosofi om at ”all trafikk skaper mer trafikk”.

Det viste seg raskt at saken likevel ikke var så enkel.

Jeg begynte tidlig å irritere meg over saksfremstillingen fra administrasjonen, som jeg fant svært vanskelig å finne sammenhengen i, særlig når det gjaldt de økonomiske konsekvensene.

Videre la Venstres Fred Fredriksen i forrige kommunestyremøte fram påstander om fukt og mugg i bibliotekkjelleren – noe som var den direkte årsaken til at saken da ble utsatt med tanke på undersøkelse av tilstanden og utredning av kostnadene forbundet med dette.

Etter hvert ble flere sider ved saken kjent.

Forskjellige versjoner av påstander om tilstanden på ungdomsskolen og behovet for å gjøre store eller små utbedringer/utbygginger der, har blitt knyttet tett opp til behovet for bibliotekflytting. Det etterlengtede kulturhuset har også spøkt i bakgrunnen.

Som nyvalgt politiker i Sande har det forundret meg flere ganger det siste året hvordan den utrolig anstrengte økonomien som vi lærer at kommunen har når vi jobber med økonomiplan og budsjett – særlig når det gjelder store investeringer – plutselig ikke er noe problem når det dukker opp noe politikerflertallet synes er en god ting.

Da dras det den ene millionen etter den andre ”opp av hatten”.

Hvor kommer disse pengene fra?

Og hvor var de da vi jobbet med økonomiplanen og budsjettet?

Eller er det noen av de tiltakene vi vedtok da, som det vil vise seg etter hvert blir skadelidende?

Dette er bare noen av de spørsmålene en nybegynner i Sandepolitikken sliter med å finne svar på.

Det som til slutt gjorde utslaget for meg i biblioteksaken var at de næringsdrivende i sentrum var så sterkt negative til å få biblioteket dit.

Forklaringen på motstanden var at de har behov for et butikkfellesskap i sentrum.

Et fellesskap med noenlunde like åpningstider og som har varer på utstilling utenfor, slik at det er tydelig for potensielle kunder at man er i et butikkområde.

Fellesskapet gir også muligheter for at man har noen å arrangere ting sammen med. Dette har vært en forutsetning for en del for å i det hele tatt å våge å satse på en egen virksomhet.

De næringsdrivende har ingen tro på at biblioteket vil virke som en ”motor” for forretningslivet, og de som kan, rømmer nå fra det området der biblioteket kommer.

Det er selvfølgelig mulig at ordføreren har rett i at de næringsdrivende i sentrum ikke vet sitt eget beste, men jeg valgte til slutt å legge avgjørende vekt på det de mener de som faktisk har satset penger og innsats for å skape sin egen og andres arbeidsplass i Sande sentrum.

Med bakgrunn i den noe kronglete og kompliserte beslutningsprosessen jeg selv har vært igjennom, var det noe overraskende at ”næringspartiet Venstres” Fred Fredriksen i siste kommunestyremøte endte opp med å gå inn for flytting av biblioteket.

Dette til tross for at han selv opplyste at han ikke hadde forstått noe av økonomien i saken, det var ikke foretatt noen utredning eller kostnadsberegning av fukt- og muggproblemene han brakte opp i møtet før og han påpekte en rekke direkte feil og vikarierende argumenter i saksframstillingen.

Begrunnelsen hans var at det kun var ”bibliotekfaglige hensyn” som burde vektlegges.

Jeg er oppriktig imponert over en slik evne til å fornekte de kompliserte sammenhengene som finnes i denne saken.