Heidi føler seg som "Anna i ødemarka" etter busskuttene – men nå kan en løsning være på trappene

Da bussen "forsvant" kom angsten tilbake. Men nå er et gryende håp på gang for Heidi Havre og andre bussreisende mellom Selvik og Berger.