Kirkevergen innrømmer: – Vi har brutt gravferdsloven

Kirkeverge Øivind Eismann sier seg lei for at kirken ikke har kalt inn til dialogmøter med andre tros- og livssynssamfunn, slik loven krever.