Frykter ras bak kirken

Sande meninghet vil ikke lenger gravlegge kister i dette området. Det er også sendt ut et informasjonsskriv til de berørte hvor de opplyser om bekymringen.