Her er menighetsrådene de neste åra

Jan-Tore Saltnes er blant medlemmene i menighetsrådet for Botne sokn.